Jednatel firmy: Ladislav Kráčmar

IČO: 26353873

Rychtaříkova 30, 326 00 Plzeň - Slovany

telefon : +420 377 457 487
mobil :   +420 724 093 856

e-mail: lak@lak-sluzby.eu

Výpis z obchodního rejstříku k nahlédnutí

© 2008 LaK - služby s.r.o. | Představení firmy | Co nabízíme | Spravované domy | Kontakty | Začátek stránky